Mer information:

Stadgar

Styrelsen

BYAFÖRENINGEN

Styrelsen har till uppgift att:
   - planera och leda föreningens angelägenheter.
   - ansvara för att fattade beslut blir verkställda.

Föreningens uppgift är att:
   - skapa samhörighet mellan generationer och olika delar av byn
   - stimulera till byaengagemang
   - utveckla byn och göra den mer levande och intressant
   - ta vara på byns intressen, även mot myndigheter och eventuellt driva sådana frågor.