Bli medlem i Lunds Byaförening  

Medlemsavgiften för 2019/2020 är:
150: - / familj
50:- / enskild medlem

Hur betalar jag?

Alt 1
Betalningen sker till bankgiro 800-8443
Fyll i namn på alla i familjen och adress på blanketten (klicka på länken)  och maila till oscar.wagstedt@lundsby.se eller skriv namn på samtliga familjemedlemmar på inbetalningskortet  när du gör betalningen så att det går att härleda var pengarna kommer ifrån.

Alt 2
Betalningen sker till någon i styrelsen
Fyll i namn på alla i familjen och adress på blanketten (klicka på länken) och lämna den till den du betalar till.

Välkommen till oss hälsar Lunds Byaförening


Den 12 november 2005 bildades Lunds Byaförening.
Syftet med föreningen är att skapa samhörighet mellan generationer och olika delar av byn. Stimulera till byaengagemang, utveckla byn och göra den mer levande och intressant. Samt att ta vara på byns intressen, även mot myndigheter och eventuellt driva sådana frågor.

Har ni saker som ni vill att byaföreningen ska arbeta för eller göra så hör av Er till någon i styrelsen.