Fiskevårdsföreningar

FISK_LARGE

Lejonströms FVO

I Lejonströms FVO ingår byarna Lund, Sunnanå, Degerbyn och Norrböle.

Besök gärna hemsidan http://www.lejonstromsfvo.se för mer information.

Du som skatteägare i byn (OBS! räcker inte att du bor i byn) har rätt att fiska gratis i älven. Du måste dock ha ett fiskekort(markägarkort). Hans Furberg och Kerstin Brännström utfärdar sådant.

 

Kvistforsens FVO

Inom Kvistforsens FVO finns möjligheter att fiska efter en mängd olika fiskarter. Gädda, mört och abborre är fiskar som oftast nappar, men pröva även på att försöka lura en harr eller öring nedströms kraftverksdammarna, eller varför inte pröva på att flugfiska i den gamla älvsfåran vid Medle.

Vindskydd och eldstäder finns på en mängd ställen inom området, besök gärna dessa och koka lite kaffe eller grilla en korv. Det finns även båtar att låna, kontakta FVO för vidare information.

Här är ett urval av de sjöar och vattendrag som Kvistforsens FVO förvaltar och de vanligaste arterna i respektive vattnet:

 Fiskevatten  Arter
 Skellefteälven  öring, harr, sik, abborre, gädda, abborre, mört
 "Gamla älvsfåran"  öring

Hur köper jag fiskekort?

Betala in årsavgiften 50:-/200:- på KvFVO:s  postgiro 45 73 69 – 7

ange namn och adress, samt namn på alla hemma boende familjemedlemmar.

Mer info klicka här!

Fiskepremiär

Under hösten 2005 har röding inplanterats i Västreträsket. Fiskeförbud fram till premiären, lördagen den 11 februari kl 09,00.

Fiskepremiär i Västreträsket/Hamptjärn, midsommardagen 24 juni.
 
Fiskeinformation inklusive kartor finns på anslagstavlorna och i postlådorna i Gråberg, Klutmark, Lund, Medle, Myckle och Västreträsket samt hos fiskekortssäljarna. Under hösten 2005 färdigställdes vindskydden i Gråberg, Lund, Myckle.

Vad hände under 2006

* Inplantering av fisk i Västreträsket och Hamptjärn

* Nytt större vindskyddet uppförs i Medle

* Ökad kontroll av fiskekort, speciellt när det gäller kräftfisket

* 20 kr för varje gädda, för ungdom upp till 16 år.

  (2005 fick vi in 40 gäddor, 1000 tack för det)
 
Övrig information

Gratis utlåning av båt mot uppvisande av fiskekort. Innehavare av fiskekort berättigar medföljande maka/make/sambo samt barn under 15 år att fiska gratis.

I "gamla älvsfåran" (Skellefteälven) är endast flugfiske tillåtet.

Om ni har några frågor, kontakta fiskevårdsområdets kontaktpersoner:

Roland Söderström tfn 77 00 42
Sören Johansson  tfn 550 71

 
Har du frågor, idéer eller synpunkter så kan Du vända dig till någon i Styrelsen.

K-G Vikström  0910 - 555 13
Hans Nilsson  0910 - 554 60
Ulf Långström  0910 - 680 30
Lennart Bergkvist 0910 - 77 01 76
Roland Söderström 0910 – 77 00 42

God fiskelycka till Er alla och många härliga timmar i det fria tillönskas

Styrelsen