Kallelse!

Andelsägare i Lunds byamän

27/1 kl 10.00 i byastugan.

Planer finns att bilda en samhällighetsförening. Då föreslås det stora antal gamla samfälligheter (bl.a vägar) reduceras.

Vi träffas för att i samråd komma fram till vilka vägar etc som då fortsatt skall vara samfällda och vilka som skall uppgå i enskilda fastigheter.

Välkomna Styrelsen