lundsJVK

Lunds JVK har 38 medlemmar. Vi bedriver viltvård, älgjakt och småviltsjakt.

Första måndagen i september drar ca 20 förväntansfulla jägare ut på älgjakt.

Vi jagar måndag-tisdag första veckan sen lördagar

Småviltsjakt bedrivs enligt svenska jägarförbundets jakttabell, dock under pågående älgjakt efter samråd med jaktledning. Det finns kanadagås, hare, gräsand, räv, rådjur, grävling, järpe, mm.
Vi anordnar även gemensam rådjursjakt och rävjakt.
 
Våra marker sträcker sig mellan Sunnanå i öster och Klutmark i väster, älven (Myckle) i norr och Flocktjärn i söder.

Om du är boende fastighetsägare i Lund, så kan du bli medlem i Jaktklubben, även dina barn kan söka medlemskap i klubben.

Styrelsen.

Peter Degerman, Ordförande 0910-15707 eller 070-226 37 47
 
Lunds JVK
c/o Peter Degerman
Myntgatan 65
93148 Skellefteå