FISK_LARGE

Kvistforsens Fiskevårdsområde (KvFVO)

Kvistforsens Fiskevårdsområde (KvFVO) omfattar fiskevatten inom Gråberg, Klutmark, Lund, Myckle och Medle. Fisket omfattar strömmande vatten med bl.a. öring och harr. I inplanterade vatten (Västreträsket-Klutmark, Hamptjärn-Medle) finns regnbåge (Västreträsket även röding) och en och annan större öring/bäckröding/regnbåge. Genom att lösa fiskekort för 2006 ges hela familjen möjlighet att sportfiska i KvFVO:s vatten under året. I augusti fiskar vi kräftor, ett begränsat antal fiskekort säljs och är i första hand avsedda för boende inom KvFVO.

Fiskekortspriser 2006-02-21

 För de som bor inom området  Fiskerättsbevis/Ortskort  50:-   
 (per familj)  Fiskerättsbevis/Ortskort+Planterade vatten  200:-  
 För de som ej bor i området  Dygnskort  20:-  
(per familj, gäller ej inplanterade vatten) Veckokort 40 :-  
  Årskort 120:- (Gäller i ett år från dag kortet lösts)

 

 

Betala in årsavgiften 50:-/200:- på KvFVO:s  postgiro 45 73 69 – 7

ange namn och adress, samt namn på alla hemma boende familjemedlemmar.

Fiskekortet får du direkt hem till brevlådan sedan vi noterat din inbetalning. Fiskekortet är giltigt direkt betalningen är registrerad, så Ni kan lugnt fiska även om Ni inte fått fiskekortet.
Kontroll av fiskeutövare inom KvFVO innehar gällande fiskekort/fiskerättsbevis, kommer även i år att ske utan förvarning av Fisketillsynsmän som förordnats av länsstyrelsen.

Fiskerättsägare inom Lund, Klutmark och Medle har ett fiskerättsbevis i kontokortsformat.
Detta är giltigt förutsatt att årsavgiften är betald. Ytterligare information, se anslagstavlorna

Vill Du låna båt gratis?
mot uppvisande av fiskekort, tar du kontakt med:

Sören Larsson, Grubban  0910-77 04 80 eller
Ulf Långström, Gråberg 0910-58 80 30.

Har du frågor, idéer eller synpunkter så kan Du vända dig till någon i Styrelsen.

K-G Vikström  0910 - 555 13
Hans Nilsson  0910 - 554 60
Ulf Långström  0910 - 680 30
Lennart Bergkvist 0910 - 77 01 76
Roland Söderström 0910 – 77 00 42

Fiskeinformation inklusive kartor finns på anslagstavlorna och i postlådorna i Gråberg, Klutmark, Lund, Medle, Myckle och Västreträsket samt hos fiskekortssäljarna. Under hösten 2005 färdigställdes vindskydden i Gråberg, Lund, Myckle.

Fiskepremiär

Under hösten 2005 har röding inplanterats i Västreträsket. Fiskeförbud fram till premiären, lördagen den 11 feburari kl 09,00. Fiskepremiär i Västreträsket/Hamptjärn, midsommardagen 24 juni.

Vad hände under 2006-02-21

Inplantering av fisk i Västreträsket och Hamptjärn
Nytt större vindskyddet uppförs i Medle
Ökad kontroll av fiskekort, speciellt när det gäller kräftfisket
20 kr för varje gädda, för ungdom upp till 16 år.
(2005 fick vi in 40 gäddor, 1000 tack för det)

God fiskelycka till Er alla och många härliga timmar i det fria tillönskas

Styrelsen