Jag/Vi vill bli medlem i Lunds Byaförening

Pris:     150:-/hushåll och år
             50:-/enskild och år

Hur betalar jag?

    Sätter in pengar på bankgiro 800-8443
    (Fyll i Adress så vi vet vem pengarna kommer i från)

 

Datum jag betalar in pengarna  

 

    Betalar kontant till     
    (någon i styrelsen)

 

Namn 1:  
Adress :   
Mailadress:  
   
Namn 2:  
Namn 3:  
Namn 4:  
Namn 5:  
Namn 6:  

                

Klistra över denna blankett till word, fyll i, spara och maila sen till:

oscar.wagstedt@lundsby.se

eller skriv ut den och lämna den i samband med betalning